Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

Το Κρούσοβο μετά την εξέγεργη του ΊλιντενΆποψη του Κρουσόβου μετά την καταστροφή που υπέστη τον Αύγουστο του 1903 από βουλγαρικά και τουρκικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Ίλιντεν. Το Κρούσοβο ανήκοντας στην ευρύτερη περιοχή του Βιλαετίου του Μοναστηρίου, όπου συνεπλάκησαν τα πρώτα στρατεύματα των εξεγερθέντων και των Τούρκων, απετέλεσε ένα από τα πρώτα θύματα της εξέγερσης. Η λεηλασία του Κρουσόβου ξεκίνησε στις 2 Αυγούστου και διήρκησε περίπου 10 μέρες. Την ημέρα της καταστροφής κάηκαν 366 ελληνοβλαχικά σπίτια και 203 μαγαζιά και αποθήκες. Σκοτώθηκαν 41 άτομα ενώ πάμπολλα τραυματίστηκαν ή βασανίστηκαν. Τέλος, πολλά εκπαιδευτήρια, εκκλησίες και άλλα κοινωφελή ιδρύματα καταστράφηκαν.