Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Τα Θεοφάνεια στη Φλώρινα το 1918Φλώρινα, 1918. Θεοφάνεια. Επίσκεψη του στρατηγού Guillaumat στη Φλώρινα (1918). Ελληνική ημέρα της γιορτής (Θεοφάνια). Tελετή της κατάδυσης του Σταυρού.


 Πρόκειται για φωτογραφικό ντοκουμέντο της περιόδου του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικότερα από την παρουσία των Γαλλικών και των συμμαχικών στρατευμάτων της Αντάντ στην περιοχή της Φλώρινας.