Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ


Εκδήλωση προς τιμήν των ευεργετών αδελφών Δημητρίου, οι οποίοι είχαν ιδρύσει πολλά εκπαιδευτήρια στο Μοναστήρι. Τα αδέλφια Θεοχάρης και Ιωάννης Δημητρίου, αν και εγκατεστημένοι στην Αλεξάνδρεια, έχτισαν στη γενέθλια γη στο Μοναστήρι το Κεντρικό Παρθεναγωγείο και το Ελληνικό Δημοτικό Νοσοκομείο, παρέχοντας ετήσια επιχορήγηση για τη συντήρηση των ιδρυμάτων. Παράλληλα χορήγησαν χρήματα για την ανακαίνιση πολλών ακόμη δημοτικών σχολείων. Στη φωτογραφία διακρίνεται πλήθος κόσμου, που έχει συγκεντρωθεί για να τιμήσει τους ευεργέτες. Διακρίνονται πολλά παιδιά, εκπρόσωποι του κλήρου, προεξάρχοντος του μητροπολίτη, και της ελληνικής κοινότητας, καθώς και κάποιες γυναίκες. Στο στολισμένο μετάλλιο, το οποίο κρατούν μικρά παιδιά, αναγράφεται 'ΤΟΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙΣ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ'.
Demonstration in honor of benefactor brothers Dimitriou, who established many schools in Monastiri. Those brothers, Theoharis and Ioannis DImitriou, were living in Alexandria, the built in mother earth Monastiri the Central Girls in Alexandria and the Greek municipal hospital, providing annual funding for the maintenance of institutions. They also granted money for the renovation of many more elementary schools. In the photo distinguished crowd of people which concentrated to honor the brothers. Many kids are in the crowd, representatives of the clergy, and from the Greek committee, and women. In the decorated medal, which hold it the small children, there is an inscription that says ‘ The Greek committee is grateful to the benefactor brothers Dimitriou’

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου